Bestrafe Mich - Накажи Ме

Bestrafe mich 
bestrafe mich 
Stroh wird Gold 
und Gold wird Stein 
deine Grosse macht mich klein 
du darfst mein Bestrafer sein 

Der Herrgott nimmt 
der Herrgott gibt

Bestrafe mich 
bestrafe mich 
du meinst ja 
und ich denk nein 
schliess mich ein in dein Gebet 
bevor der Wind noch kalter weht

Deine Grosse macht mich klein 
du darfst mein Bestrafer sein 
du darfst mein Bestrafer sein

Deine Grosse macht mich klein 
du darfst mein Bestrafer sein 
deine Grosse macht ihn klein 
du wirst meine Strafe sein 
Der Herrgott nimmt 
der Herrgott gibt 
doch gibt er nur dem 
den er auch liebt 
bestrafe mich
Накажи ме
Накажи ме
Сламата става на злато
А златото става на камък
Големината Ти ме прави малък
Ти можеш да бъдеш моят наказател
Господ взема
Господ дава

Накажи ме
Накажи ме
Ти си мислиш "Да",
А аз си мисля "Не"
Спомени ме в молитвата си
Преди вятърът да задуха по-студено

Големината Ти ме прави малък
Ти можеш да бъдеш моят наказател
Ти можеш да бъдеш моят наказател
Големината ти ме прави малък
Ти можеш да бъдеш моят наказател
Големината ти ме прави малък
Ти ще бъдеш моето наказание
Господ взема
Господ дава
Но Той дава само
На тези, които обича

Накажи ме!