Ich Will - Искам

Ich will

Ich will dass ihr mir vertraut
Ich will dass ihr mir glaubt
Ich will eure Blicke spuren
Ich will jeden Herzschlag kontrollieren

Ich will eure Stimmen horen
Ich will die Ruhe storen
Ich will dass ihr mich gut seht
Ich will dass ihr mich versteht

Ich will eure Phantasie
Ich will eure Energie
Ich will eure Hande sehen
Ich will in Beifall untergehen

Seht ihr mich?
Versteht ihr mich?
Fuhlt ihr mich?
Hort ihr mich?
Konnt ihr mich horen?
Wir horen dich
Konnt ihr mich sehen?
Wir sehen dich
Konnt ihr mich fuhlen?
Wir fuhlen dich
Ich versteh euch nicht

Ich will

Wir wollen dass ihr uns vertraut
Wir wollen dass ihr uns alles glaubt
Wir wollen eure Hande sehen
Wir wollen in Beifall untergehen - ja

Kannt ihr mich horen?
Wir horen dich 
Kannt ihr mich sehen?
Wir sehen dich 
Konnt ihr mich fuhlen?
Wir fuhlen dich 
Ich versteh euch nicht

Konnt ihr uns horen?
Wir horen euch
Konnt ihr uns sehen?
Wir sehen euch
Konnt ihr uns fuhlen?
Wir fuhlen euch
Wir verstehen euch nicht

Ich will
Искам да ми се доверите
Искам да ми повярвате
Искам да усетя погледите ви
Искам да контролирам всеки удар на сърцето

Искам да чуя гласовете ви
Искам да разчупя тишината
Искам добре да ме видите
Искам да ме разберете

Искам фантазиите ви
Искам енергията ви
Искам ръцете ви да видя
Искам в аплодисменти да потъна

Виждате ли ме?
Разбирате ли ме?
Чувствате ли ме?
Чувате ли ме?

Можете ли да ме чуете?
Чуваме те
Можете ли да ме видите?
Виждаме те
Можете ли да ме почувствате?
Чувстваме те
Не ви разбирам

Искам

Искаме да ни се доверите
Искаме за всичко да ни повярвате
Искаме ръцете ви да видим
Искаме в аплодисменти да потънем – да

Можете ли да ме чуете?
Чуваме те
Можете ли да ме видите?
Виждаме те
Можете ли да ме почувствате?
Чувстваме те
Не ви разбирам

Можете ли да ме чуете?
Чуваме те
Можете ли да ме видите?
Виждаме те
Можете ли да ме почувствате?
Чувстваме те
Не ви разбирам

Искам