Angel - Ангел (английска версия)

Live in virtue, no desire
In the grave an angel's choir
You look to heaven and wonder why
No one can see them in the sky

Just as the clouds have gone to sleep 
Angels can be seen in heaven's keep 
Alone in fear they question why 
Goddamn not an angel when I die

Angels live, they never die 
Apart from us, behind the sky 
They're fading souls who've turned to ice 
So ashen white in paradise

Just as the clouds have gone to sleep 
Angels can be seen in heaven's keep 
Alone in fear they question why 
Goddamn not an angel when I die

Goddamn not an angel when I die
Живей благочестиво, а не алчно

В гроба - ангелски хор

Поглеждаш към небосвода и се чудиш защо

Никой не може да ги види на небето

Веднага щом облаците заспят
Ангели могат да се видят в Царството небесно
Сами, във страх, те чудят се защо
По дяволите, не и ангел, щом умра!

Ангелите живеят, те никога не умират
Отделени от нас, отвъд небето
Те са избледняващи души, превърнати във лед
Тъй пепеляво-бели в Рая

Веднага щом облаците заспят
Ангели могат да се видят в Царството небесно
Сами, във страх, те чудят се защо
По дяволите, не и ангел, щом умра!

По дяволите, не и ангел, щом умра!