Hаifisch - Акула

Wir halten - zusammen 
wir halten einander aus 
wir halten zueinander 
niemand halt uns auf 
wir halten euch die Treue 
wir halten daran fest 
und halten unsern Regeln 
wenn man uns Regeln lasst. 

Und der Haifisch der hat Tranen 
und die laufen vom Gesicht 
doch der Haifisch lebt im Wasser 
so die tranen sieht man nicht. 

Wir halten - das Tempo 
wir halten unser Wort 
wenn einer nicht mithalt 
dann halten wir sofort 
wir halten die Augen offen 
wir halten uns den Аrm 
sechs Herzen die brennen 
das feuer halt euch warm. 

Und der Haifisch der hat Tranen 
und die laufen vom Gesicht 
doch der Haifisch lebt im Wasser 
so die Tranen sieht man nicht. 

In der tiefe ist es einsam 
und so manche Zare fliesst 
und so kommt es dass das wasser in den Meeren salzig ist. 

Man kann von uns halten 
was immer man da will 
wir halten uns schadlos 
wir halten niemals still. 

Und der Haifisch der hat Tranen 
und die laufen vom Gesicht 
doch der Haifisch lebt im Wasser 
so die Tranen sieht man nicht. 

In der tiefe ist es einsam 
und so manche Zare fliesst 
und so kommt es dass das wasser in den Meeren salzig ist. 

Und der Haifisch der hat Tranen 
und die laufen vom gesicht 
doch der Haifisch lebt im Wasser 
so die Tranen sieht man nicht.
Ние държим заедно
държим се един друг
Държим един до друг
Никой не ни спира
Държим вашата вяра
Държим твърдо на нея
държим нашите правила
когато ни се оставят правила

Акулата също има сълзи
и те текат от лицето
Но акулата живее във водата
така сълзите не се виждат

Държим темпото
държим си на думата
когато някой не се конкурира
тогава спираме веднага
Държим очите си отворени
държим си ръцете
Шест сърца, които горят
огънят ви държи топли

Акулата също има сълзи
и те текат от лицето
Но акулата живее във водата
така сълзите не се виждат

В дълбините е самотно
и някои сълзи текат
И затова се стига до там, че водата в морето е солена


На нас можете да разчитате
за каквото искате
Връщаме си загубеното
никога не стоим тихи

Акулата също има сълзи
и те текат от лицето
Но акулата живее във водата
така сълзите не се виждат

В дълбините е самотно
и някои сълзи текат
И затова се стига до там, че водата в морето е солена


Акулата също има сълзи
и те текат от лицето
Но акулата живее във водата
така сълзите не се виждат