Rosenrot - Червенорозка

Sah ein Madchen ein Roslein stehen
Bluhte dort in lichten Hohen
Sprach sie ihren Liebsten an
ob er es ihr steigen kann

Sie will es und so ist es fein
So war es und so wird es immer sein
Sie will es und so ist es Brauch
Was sie will bekommt sie auch

Tiefe Brunnen muss man graben
wenn man klares Wasser will
Rosenrot oh Rosenrot
Tiefe Wasser sind nicht still

Der Jungling steigt den Berg mit Qual
Die Aussicht ist ihm sehr egal
Hat das Roslein nur im Sinn
Bringt es seiner Liebsten hin

Sie will es und so ist es fein
So war es und so wird es immer sein
Sie will es und so ist es Brauch
Was sie will bekommt sie auch

Tiefe Brunnen muss man graben
wenn man klares Wasser will
Rosenrot oh Rosenrot
Tiefe Wasser sind nicht still

An seinen Stiefeln bricht ein Stein
Will nicht mehr am Felsen sein
Und ein Schrei tut jedem kund
Beide fallen in den Grund

Sie will es und so ist es fein
So war es und so wird es immer sein
Sie will es und so ist es Brauch
Was sie will bekommt sie auch

Tiefe Brunnen muss man graben
wenn man klares Wasser will
Rosenrot oh Rosenrot

Tiefe Wasser sind nicht still
Видя момичето една розичка да стои 
Цъфтеше там в светлина на високо 
И запита своя любим, 
Дали може при нея да се качи 

Тя иска и така е изискано (фино) 
Така е било и така ще бъде винаги 
Тя го иска и такъв е обичаят 
Каквото иска това и получава 

Дълбоки кладенци трябва да изкопаеш 
Когато искаш ясни води 
Червенорозке, о, червенорозке 
Дълбоките води не са тихи 

С мъка младежът изкачва планината 
Гледката му е напълно безразлична 
Има само розичката в съзнанието си 
Иска да я донеса на своята любима 

Тя иска и така е изискано (фино) 
Така е било и така ще бъде винаги 
Тя го иска и такъв е обичаят
Каквото иска това и получава 

Дълбоки кладенци трябва да изкопаеш 
Когато искаш ясни води 
Червенорозке, о, червенорозке 
Дълбоките води не са тихи 

Под ботушите му се откъсва камък 
Не иска повече да стой на канарата 
И един вик известява някому 
Че двамата падат на земята